BIOGRAPHICAL OUTLINES OF THE LIFE OF WILHELMUS MARINUS VAN ROSSUM
1933
Bijdragen tot de Geschiedenis van Zwolle’s Grooten Kardinaal, Overijselsche Courant- en Handelsdrukkerij, [Zwolle 1933] (73 p.).
1935
Jos.Maria Drehmanns CssR, Kardinaal van Rossum. Korte levensschets, J.J. Romen & Zonen, Roermond [1935] (111 p.).
1939
B. Lijdsman CssR, In Memoriam. Eminentissimus Cardinalis Gulielmus Marinus van Rossum C.SS.R., Wittem 1939 (manuscript).
1954
‘Willem Marinus Kardinaal van Rossum’, speciale uitgave(n) ter herdenking van het eeuwfeest geboorte kardinaal Van Rossum’ van: Missie-Actie 9(1954), p. 355-406, met bijdragen van onder meer kardinaal Celso Costantini, mgr. L.J.B. Nigris, mgr. A. Signora, mgr. Felix Beretta, mgr. Th. Bekkers, J.M. Drehmanns CssR.
1954
L. Dankelman CssR, ‘Uit het leven van Kardinaal van Rossum’ (Historisches zu Kardinal van Rossum), in: Monumenta Historica: Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Provincie der Redemptoristen 6 (1954) 191-196.
1955
Jan Olav Smit, Wilhelmus Marinus Kardinaal van Rossum, een groot mens en wijs bestuurder, J.J. Romen en Zonen, Roermond 1955 (38 p.).
1976
J. Metzler, ‘Präfekten und Sekretäre der Kongregation in der neuesten Missionsära (1918-1972)’, in: J. Metzler (red.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Memoria Rerum 1622-1972 (Rome: Herder, 1976), Volume III: 1815-1972, band 2, p. 303-312.
1985
A.G. Baan, ‘Rossum, Wilhelmus Marinus van’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, Deel II (Amsterdam 1985), p. 474-475.
2007
Joop Vernooij, Cardinal Willem van Rossum, C.Ss.R.: «The Great Cardinal of the Small Netherlands» (1854-1932), in: Spicilegium historicum, 55 (2007) 347-400..

Design: Frank G. Bosman